BOOST CAMP לילדים מפונים

אנחנו בארגון SUMMER CAMPS ישראל, חברנו ל-17 רשויות מנהריה בצפון ועד לשדרות, ששלחו את ילדיהן ל-BOOST CAMP כדי שיוכלו להתנתק לרגע מהמלחמה, להתחבר לעצמם ולחזור ולהיות שוב ילדים.

אנחנו בארגון SUMMER CAMPS ישראל, חברנו ל-17 רשויות מנהריה בצפון ועד לשדרות, ששלחו את ילדיהן ל-BOOST CAMP כדי שיוכלו להתנתק לרגע מהמלחמה, להתחבר לעצמם ולחזור ולהיות שוב ילדים.

נפלה בחלקינו הזכות להעניק אור בתקופה הכי קשה שעוברת על ילדי צפון הארץ והעוטף. אנחנו בארגון SUMMER CAMPS ישראל, חברנו ל-17 רשויות מנהריה בצפון ועד לשדרות, ששלחו את ילדיהן ל-BOOST CAMP כדי שיוכלו להתנתק לרגע מהמלחמה, להתחבר לעצמם ולחזור ולהיות שוב ילדים.

לחצו כאן לכתבה המלאה>