מחנה הנני

מנהיגות מדעית - בית יציב באר שבע

נאמני תורה ועבודה

מעיינות כפר הרא"ה

24/7 אמי"ת

מעיינות כפר פינס

קיץ בקיבוץ

הנוער העובד והלומד

נוער לתת

החלק שלי בפאזל

כפר נהר הירדן

הסוכנות היהודית - מחנה MAKOM.IL כפר גלים

מחנה עמיחי

המחנה המשותף - צו פיוס - גשר

השומר החדש

מחנה דרור

כן, כן...

אנחנו בכל מקום