מחנה קיץ ישראלי – מסע ישראלי

על המחנה

מתאים ל

ז, ח, ט

קהל יעד

כללי

מועד

11/08/21 - 02/08/21

מיקום

תוכן מרכזי

טיולים, סביבה וחקלאות, שפות, פעילות חברתית, אחר